Οι κακές μέρες του μήνα μερικές φορές είναι πολλέςΟι κακές μέρες του μήνα μερικές φορές είναι πολλέςSource link